Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. wstępna analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na „serwis hydrauliczny" DZP-2621-53/2023 2023-09-25 14:18 2023-10-09 14:00
2. wstępna analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych DZP-2621-50/2023 2023-09-25 14:22 2023-10-09 14:00
3. Konserwacja zieleni znajdującej się na dziedzińcu wewnętrznym ZNiO, sprzątanie chodnika wokół posesji przy ul. Kluczborska 31-33 DZP-2621-22/2023 2023-05-19 08:47 2023-05-24 09:00
4. Konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu audiowizualnego w budynku Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Rynek 6 /Kiełbaśnicza 5 w ramach półrocznych przeglądów technicznych wraz z usługą serwisu i dostawą materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń DZP-2621-77/2022 2023-01-11 12:54 2023-01-20 09:00
5. Oszacowanie wartości zamówienia - Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich DZP-2621-1/2023 2023-01-03 13:36 2023-01-09 19:00
6. Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych DZP-2621-70/2022 2022-12-19 08:23 2023-01-02 09:00
7. Prenumerata drukowanych czasopism użytkowych przeznaczonych dla Działu Nowych Druków Ciągłych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich DZP-2621-65/2022 2022-11-14 14:19 2022-11-25 13:00
8. Prenumerata czasopism zagranicznych DZP-2621-62/2022 2022-11-14 14:06 2022-11-25 12:00
9. Prenumerata drukowanych czasopism polskich przeznaczonych do zbiorów Działu Nowych Druków Ciągłych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ( Zapytanie nr 2) DZP-2621-66/2022 2022-11-14 14:13 2022-11-25 11:00
10. Prenumerata drukowanych czasopism polskich przeznaczonych do zbiorów Działu Nowych Druków Ciągłych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ( Zapytanie nr 1) DZP-2621-64/2022 2022-11-14 13:55 2022-11-25 10:00
11. Zakup skrzyń i walizek ewakuacyjnych służących do zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów w sytuacji zagrożenia dla ZNiO DZP-2621-51/2022 2022-08-26 10:31 2022-09-05 09:00
12. Oszacowanie wartości zamówienia - przeglądy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych DZP-2621-44/2022 2022-08-02 11:31 2022-08-31 12:00
13. Wstępna analiza/badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na „serwis hydrauliczny" DZP-2621-43/2022 2022-08-03 10:10 2022-08-31 10:00
14. „Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do modernizacji systemu monitoringu wizyjnego MPT - NAS QNAP i QVR PRO” DZP-2621-48/2022 2022-08-12 11:00 2022-08-17 09:00
15. „ Zakup skrzyń i walizek ewakuacyjnych służących do zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów w sytuacji zagrożenia dla ZNiO” DZP-2621-41/2022 2022-07-28 12:50 2022-08-12 09:00
16. Wstępna analiza/ badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej DZP-2621-37/2022 2022-07-25 11:58 2022-08-05 12:00
17. Oszacowanie wartości zamówienia - Samoobsługowa szatnia DZP-2621-12/2022 2022-06-23 13:04 2022-06-30 13:00
18. „Dostosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni na pomieszczenie węzła ciepłowniczego w budynku ZNiO przy ul. Kluczborskiej 31-33 we Wrocławiu zgodnie z wymaganiami dostawcy ciepła firmy Fortum” DZP-2621-26/2022 2022-05-23 14:57 2022-05-31 09:00
19. Oprawa czasopism dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich DZP-2621-22/2022 2022-04-13 13:07 2022-04-21 09:00
20. Usługa projektowa dot. zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni do potrzeb wykonania i przyłączenia węzła ciepłowniczego w budynku ZNiO przy ul. Kluczborskiej 31-33 przez dostawcę ciepła sieciowego firmę Fortum DZP-2621-9/2022 2022-02-08 12:58 2022-02-15 09:00
21. Konserwacje, usuwanie awarii i usterek instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów tych urządzeń i instalacji w obiektach ZNiO w 2022 DZP-2621-110/2021 2021-12-27 15:08 2022-01-05 09:00
22. pn.: Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji bieżących oraz wykonywania napraw i usuwania awarii instalacji hydraulicznych DZP-2621-103/2021 2021-12-08 13:36 2021-12-17 09:00
23. pn Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej instalacji i urządzeń systemów bezpieczeństwa : systemu sygnalizacji włamań i napadów (SSWiN), dozoru wizyjnego (CCTV), rejestracji czasu pracy (RCP), kontroli dostępu (KD), domofonowego w obiektach Zamawiającego na terenie Wrocławia w 2022 roku DZP-2621-100/2021 2021-12-06 13:45 2021-12-14 09:00
24. Prenumerata drukowanych czasopism zagranicznych przeznaczonych do zbiorów Dzialu Nowych Druków Ciąglych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich DZP-2621-84/2021 2021-11-08 11:47 2021-11-22 12:00
25. Prenumerata drukowanych czasopism polskich przeznaczonych do zbiorów Działu Nowych Druków Ciąglych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich DZP-2621-85/2021 2021-11-08 11:52 2021-11-22 11:00
26. Prenumerata drukowanych czasopism polskich przeznaczonych do zbiorów Działu Nowych Druków Ciąglych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich DZP-2621-90/2021 2021-11-08 11:30 2021-11-22 10:30
27. Prenumerata drukowanych czasopism użytkowych oraz na wymianę dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich DZP-2621-83/2021 2021-11-08 11:40 2021-11-22 10:00
28. Zakup wraz z dostawą opraw oświetleniowych na potrzeby ZNiO DZP-2621-88/2021 2021-11-03 13:06 2021-11-15 09:00
29. Rozbudowa systemu SAP / ODD w układ chwytania i samozamykania dla drzwi P.poż. w budynku ZNiO - Stara Plebania - Pl. Nankiera 17 DZP-2621-81/2021 2021-10-20 12:11 2021-10-28 10:00
30. Wymiana istniejącej tablicy rozdzielnicy elektrycznej głównej w budynku ZNiO - Kluczborska 31/33 DZP-2621-77/2021 2021-10-15 11:10 2021-10-21 09:00
Legenda
- Current
- Archive